wtorek, 6 listopada 2018

Objawienia Ojca Pio

Ojciec Pio - objawieniaobjawienia ojca pio
Święty Ojciec Pio
Włoski duchowny, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać - Ojciec Pio. 
Człowiek, który przez całe swoje życie epatował aurą miłosierdzia i przebaczenia wobec świata i ludzi, niesamowicie charyzmatyczny i oddany swojej posłudze kapłan.

Ojciec Pio jest znany przede wszystkim ze swoich nadnaturalnych umiejętności, takich jak lewitacja czy bilokacja. Trzeba jednak wspomnieć i życie kapłana opiewało w ogromne cierpienie, gdyż jak wszyscy  wiemy, rozgłos przyniosły mu stygmaty.

Tym wpisem chciałbym skupić się na kwestii objawień, nie natomiast na samej historii zakonnika. Czytelników, którzy chcieliby poznać biografie Ojca, odsyłam do książek, których napisano bardzo dużo.

Niezwykle ciekawym jawi się fakt, że Francesco Forgione znany szerzej jako Ojciec Pio, wraz ze swoimi wizjami, bardzo wpasowuje się w dyskusję dotyczącą objawień prywatnych, gdyż będąc dzieckiem, nie opowiadał o nich komukolwiek; wydawało mu się, że objawienia są czymś naturalnym, czego doświadcza każdy człowiek.
Podczas tych - niezrozumiałych wówczas - doświadczeń, włoski święty spotykał Chrystusa, Maryję, Anioła Stróża oraz świętych. Objawienia nie zawsze miały powiązania z boskimi mocami, zakonnikowi bowiem wielokrotnie objawiał się sam Szatan.

W swoim dorosłym życiu, kapłan zawsze podkreślał różnicę między objawieniem demonicznym, a wizją, która przychodzi od Boga - jeżeli na początku objawienia człowiekowi towarzyszy uczucie skrajnego lęku, zaś na końcu jest smutek, żal i tęsknota - objawienie zesłał Najwyższy, jeżeli zaś jest odwrotnie - wizja jest efektem działania Diabła.

Objawienie Szatana

Ojciec Pio powróciwszy pewnej bezsennej nocy do konwentu Św. Elia del Panisi, doświadczył objawienia Diabła, a był to rok 1906. Kapłan udając się na pogawędkę do jednego z braci Ojca Anastasio, spostrzegł - jak relacjonował - coś przerażającego. Otóż, Pio podszedł do okna, chcąc zawołać swojego przyjaciela z sąsiedniej izby, ale nie potrafił wydobyć z siebie głosu. Na parapecie siedział monstrualnej wielkości pies, któremu  z pyska leciał dym. Padając na łóżko, kapłan usłyszał głos Bestii - 'To on, to ten!'. Wypowiedziawszy te słowa, potwór skoczył na dach i zniknął. Nie ulega wątpliwości, że była to manifestacja Złego.

Walka z Nieczystym była niezwykle trudna i przewlekła. Przykładem mogą być egzorcyzmy, które wielokrotnie przeprowadzał kapłan. Diabeł wręcz błagał Ojca, aby ten nie odbierał mu grzeszników w zamian za spokojne życie zakonnika.

„"Nie bój się cierpienia, które zsyłam na Ciebie, bo dam Ci również silę do jego przetrwania” - powiedział do mnie Pan Jezus. – „Moim pragnieniem jest, żeby twoja Dusza doznała oczyszczenia przez codzienne cierpienie. Nie bój się szatana, który będzie Cię gnębił, gdyż pozwoliłem na to, nie przejmuj się też, że świat odwróci się od Ciebie. Nikt nie może odnieść zwycięstwa nad tym, który cierpi z miłości do mojego Krzyża, bo Ja go ochronię"
fragment listu do Ojca Augustyna, rok 1913Wyżej wspomniałem, iż Ojcu Pio objawiał się także Pan Jezus. Objawienia miały charakter miłosierny, ale niosły ze sobą także i przestrogę: 'Godzina mego przyjścia, czyli sądu dla jednej trzeciej ludności jest bliska. Przy tym przyjściu będzie jednak miłosierdzie Boże a równocześnie twarda i straszna kara'.Święty Ojciec Pio wraz ze swoimi doświadczeniami objawień stanowi znakomity dowód na to, iż Kościół mimo iż boryka się z różnymi problemami, zmianami oraz reformami - nie upadł, a wręcz przeciwnie - umacnia się. Objawienia, jakich doświadczył Ojciec Pio, miały miejsce w ubiegłym wieku, natomiast wydaję mi się, że powinny być traktowane jako współczesny wyznacznik wiary, ponieważ niosą ze sobą potężny ładunek chrześcijańskiego ducha, należy czerpać z nich mądrość, która przecież spływa od samego Pana Boga.


pozostając z szacunkiem
ks. Darek

poniedziałek, 5 listopada 2018

Objawienia prywatne i publiczne

Objawienia natury prywatnej
objawienia prywatne
Objawienia publiczne, objawienia prywatne

Liczba objawień prywatnych, tylko w latach 1933 - 1989, sięga 366.
Objawienia prywatne odznaczają się zupełnie inną naturą niż widzenia publiczne; charakteryzują się bowiem, wąskim gronem odbiorców, przekazując zazwyczaj wskazówki dotyczące postępowania w życiu, religijności oraz - co za tym idzie - wspomagania ducha i wiary. 
Co ciekawe, akt objawienia prywatnego, nie nakłada na widzącego obowiązku wiary, może natomiast wywołać w osobie dostępującej objawienia, akt nawrócenia i powrotu do życia według Ewangelii. W większości znanych przypadków, tego rodzaju doświadczenie ma niesamowicie silne oddziaływanie na widzącego, kierując go na drogę Chrystusa.

Należy zachować pewną ostrożność, ponieważ swego rodzaju egzaltacja uczuć religijnych, czasami wręcz, fanatyzm, może być - jeżeli mowa o objawieniu prywatnym - idealnym podłożem dla urojeń i zwidów, które są powoływane przez podświadomość. Zbyt duży subiektywizm w jakimkolwiek działaniu nigdy nie jest czymś dobrym.

Objawienia prywatne mogą dawać wskazówki postępowania, nie mają natomiast mocy, która pozwalałaby na zmianę kluczowych doktryn Kościoła, który musi pozostawać w duchu Ewangelii.
Kościół powinien kierować się wyłącznie jedną i niezmienną Ewangelią, która stanowi objawienie publiczne.

Objawienia publiczne

Objawienie publiczne jest dokonaną Prawdą Absolutną, której człowiek nie powinien w żaden sposób kwestionować i zmieniać. Publiczne objawienie stanowi dogmat, jest wręcz fundamentem, na której została zbudowana posługa Kościoła Katolickiego, przekazana przez samego Jezusa Chrystusa. Objawienie publiczne zostało nam - Katolikom - przekazane w Piśmie Świętym, a pieczę nad prawdami w nim zawartymi sprawuje Kościół, treść tego objawienia zobowiązuje wszystkich wiernym do podążania w życiu ścieżką, która została w nim zawarta. Jezus Chrystus wraz z Ojcem przekazał nam więc dokończoną i absolutną prawdę, doprowadzając tym samym publiczne objawienie do końca.

ks. Darek