środa, 17 października 2018

Objawienia Medjugorie


Liczne objawienia w Medjugorie


Pan z Wami,
Maryja Dziewica z Medjugorie
postanowiłem, że mój pierwszy post - mimo iż może się jawić jako kontrowersyjny - będzie traktował o wieloletnich objawieniach, jakie miały miejsce w hercegowińsko-neretwiańskim kantonie Bośni i Hercegowiny - Medjugorie.

1981 - w tym roku Najświętsza Maryja po raz pierwszy objawiła się kilkoro dzieciom, a była ich szóstka. Objawienia trwały nieprzerwanie od 24 czerwca. Pierwsze z nich odbywały się na wzgórzu Crnica, które należy do parafii Medjugorie, następne zaś przeniosły się do tamtejszego kościoła.

Matka Boża ukazując się młodym ludziom, niosła ze sobą przekaz - orędzia, których treść poniżej:
 • nawrócenie
 • modlitwa (bardzo dużo orędzi)
 • post
 • pokuta
 • zachęta do czytania Pisma Św.
 • wiara, nadzieja
 • miłość Boga i człowieka, także otwierania się na miłość Boga i Matki Bożej
 • sakramenty św., przede wszystkim Eucharystia, spowiedź
 • modlitwa i szacunek dla kapłanów
 • właściwa hierarchia wartości
 • Męka Pańska, Krzyż Jezusa, Jego cierpienie, Jego rany
 • wartość rodziny
 • dziękczynienie Bogu
 • pokój, przebaczenie innym, przyjęcie pokoju Jezusa oraz modlitwy o pokój
(źródło: wikipedia.pl)
Widzący opowiadając o zdarzeniach naraziły się na ogromną krytykę ze strony lokalnej społeczności. Pewnego dnia, idąc na wzgórze, od starszych kobiet otrzymały wodę święconą, aby skropić nią 'zjawę'. Czyniąc to, Święta Pani rzekła tymi słowy: "Jestem Błogosławiona Maryja Dziewica", odchodząc bez słowa.

Objawień - czy to na wzgórzu Crnica, czy w Domu Bożym, było niezwykle dużo, Maryja ukazywała się ze zmienną częstotliwością, bez względu na rasę, wiek, płeć, czy wykształcenie widzących, co nasuwa pewną myśli, że czas i miejsce objawienia zależy wyłącznie od woli Istoty, która chce się ukazać.
Zjawiając się po raz ostatni, odmówiła siedem razy Ojcze Nasz - widać więc, że niosła przesłanie pokoju, modlitwy i wiary.

Kościół do tej pory bada zasadność Objawień w Medjugorie, nie zapadł jeszcze jakikolwiek wyrok w tej sprawie.

Wy moi Drodzy Bracia i Siostry, być może macie własne doświadczenia? Zachęcam do refleksji i dyskusji.

Z bożym podrowieniem,
ks. Darek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz